HJEM KGFH RASER PÅSKESHOW SPONSOR    
                 
   

Revisjon av regnskapet i KGFH for 2018

Spydeberg 15 . 04 .2019
Jeg har revidert regnskapet for klubben for gård og fjellhunder for 2018.
Jeg har gjennomgått regnskap for 2017-2018 , alle bilag for 2018.
Regnskapet viser et minus på 5661.65.
En sparekonto/brukskonto med 124 065.58.
En euro beholdning på (i nkr) 19062.
At regnskapet viser minus for 2018 forklares på en oversiktlig måte av kasserer ,ved at det foreligger et etterslep av regninger fra 2017 som er betalt i 2018.
Det er ikke foretatt telling, eller oversikt over klubbens eiendeler i 2018.
Regnskapet er etter min mening ført nøyaktig, og stemmer opp i mot hva som er gått ut og inn i forhold til bilag . Og gir et oversiktlig bilde av klubbens aktiviteter og økonomi, og kan derfor etter min mening godkjennes som regnskap for 2018 .

Mvh Wenche Skogli

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                 
                 
                 
                 
                 

© KGFH