Flash Menu

                   

      Referat fra Årsmøtet i KGFH 2016      
                   
     

Referat fra årsmøte, Letohallen Lørdag 26.03.2016

1. Innkalling godkjent
2. Ordstyrer valgt v.aklamasjon: Jahn G.Wik
3. Tilstede 9 medlemmer:
Jahn G.Wik
Trine Gustavsen
Linda Hansen
Mona Larsen
Simen Helliksen
Kristine Huber
Kari Terjesen
Ruth Kjelleberg
Eddie Wennstrøm

4. Signere protokollen: Kristine og Simen
5. Styrets beretning er godkjent
6. Regnskapet, godkjent
7. Revisjons Rapporten, ingen innvending
8. Forslag, innkomne:

Ringtrening:
Ikke leie inn handler, evt.interne treff, video, gi hverandre tips og råd og få til en felles samling.

9. Innsigelser på at Mastiff kommer inn i klubben vår.
- Ingen Innsigelser

10. Valg:
Jahn G.Wik, gjenvalgt som leder
Mona Larsen gjenvalgt som styremedlem
Simen Helliksen gjenvalgt som styremedlem
Siri Borch gjenvalgt som varamedlem
Ruth Kjelleberg er valgt inn som varamedlem

 

 
       
       
       
       
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

© KGFH.NET