HJEM KGFH RASER PÅSKESHOW SPONSOR    
                 
      Viktige meldinger, kunngjøringer og annonseringer fra Styret      
                   
      - KGFH har blitt med på Grasrotandelen. Støtt oss gjerne ved å la din grasrotandel ved tipping og lotto gå til klubben vår. Org nr. 922 265 607
- Møtereferat Årsmøtet 2020

- Kunngjøring av nytt valgt styre i KGFH 2020
- Innkalling til Årsmøtet 2020, 12. september på Lier Bygdetun
- Regnskap 2019

- KGFH's Lover 2019
- Dato for Årsmøtet 2019 er 20. april. Sted: Letohallen.
- Innkalling Årsmøte 2019
- Regnskap

- Referat fra Årsmøtet 2018

- Innkalling til Årsmøte/Generalforsamling 2018

- Regnskap 2017

- Årsrapport på revidert regnskap 2017

- Første innkalling til Årsmøtet 2018

- Referat fra Årsmøtet 2017

- Innkalling til Årsmøtet 2017
- Regnskap 2016
- Revisjon 2016

- Årsmøte 2017 i KGFH blir lørdag 15. april i Letohallen


- Referat fra Årsmøtet 2016


- Saksliste for Årsmøtet i KGFH 2016

- Innkalling til Årsmøte/Generalforsamling 2016

- Ny informasjon om OCD-avlesning hos Grosser Schweizer Sennenhund

-
2015.09.21: På grunn av en missforståelse av meg (Jahn G. Wik), ble ikke vandrepokalene delt ut på klubbens utstilling i forbindelse med spesialen i Letohallen. Vi opprettholder tidligere vedtak og pokalene tilfaller derfor Mona Larsen og Kari Terjesen til odel og eie.


- Fra ekstraordinær generalforsamling: Referat, Regnskap 2014 & Revisjon

- Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2015

- Innbydelse til Kunstler Cup (Bordeaux Dogge)

- Referat fra Årsmøtet 2015

- Innkalling til Årsmøte 2015

- Dato for Årsmøtet 2015 blir lørdag 4 april i Letohallen

- Protokoll fra Generalforsamlingen 2014

- Sak til årsmøtet 2014: Forslag fra Cindy, Jahn Geir og Trine.
Kari Paaske tar en pause fra verv i styret fra dette årsmøtet, hun har vært medlem i klubben gjennom mange år og har stilt til verv i styret opptil flere ganger, og er en stor ressurs for klubbens utstillinger og for rasegruppen Landseer. Forslag om at hun utnevnes til Æresmedlem i KGFH.

- Sak til årsmøtet 2014:
  Søknad fra rasen Dogo Canario om opptak av rasen i KGFH


- Innkalling til Årsmøte 2014 i KGFH 27. juni 2014 kl. 18.00,
Marchè Sør Lier, St. Halvardsvei 1, 3414 Lier

- Regnskap for KGFH 2013
 

- Styret har vedtatt sende søknad til hovedstyret i NKK om at vi ønsker også fra 2015 at for å bli Norsk champion så kreves minst 3 cert, hvorav minst 1 cert er vunnet på NKK`S internasjonale utstilling eller utstilling arrangert av Klubben for Gårds- og Fjellhunder. Dette gjelder for alle raser som er underlagt klubben.

- Referat fra Generalforsamling 2013

- Bestilling av Bordeaux Dogge bok